TOP-10
TOP-10
ZTCH 132
FastEast. 84
Japaneese 39
4 Almara 39
5 I0I 37
6 rab 29
7 Askolon 25
8 bot109 15
9 777 14
10 _ 13
ZTCH 111
FastEast. 84
Almara 31
4 Japaneese 28
5 I0I 23
6 rab 19
7 777 14
8 Askolon 14
9 bot109 9
10 _ 8
SMS


ҥһ- ҥ :
ҥһ- ҥ


ҥһ-   ҥ


ҥ үһүө , . .. ҥ һ өүү - өү , ҕ . һ ҕ .

ҥҕ һ . ҕ Өөү Өөө ҥһ һ , ҕ ҕ, ҥһ ҥ, үҕ һҕ , ҥ , һ . .. ҥ : үү- һ ҥ ү , ҥ, - өө .

ҥ ҥ : .. - , .. -үү , .. -ҕ, .. ҕ.

, ҥһ ү өөөү-үө , ҕ ҥ . ҥ -өһү, -үһүүү , .. үүү . ҕ , ҕ ҥһ .

.. һ ҥһ .. -, . -өүө , . -һ ... һ һ үө . ҥ ҥһ ҥ , , , һ , һҕ ҕ, ҕ , ҥ һ.

үү ҥ ҕ һ ҕ, ҥ .. - . һ . һ ҥһ өүҕ, ҥ һ ҕ ҥ .

.. , ҕ ҕ һ, . һ һ, һ, ҥһ өү- . .. ҥ һ һ ҥ ҕ , ү. ҥҥ .. , ҥ һ , һ . өү һ, -ҕ ҥһ һ, ҥ һ һ .

өөү, ҥһ ҥһ ҕ һ , - үө-ү үө ҥ ҥһ ҥ, ҕ ҕ ҥ, - үө үү . , - ө ҥ ү . ү- үөһү , ҥһ ҥ, һҥҥ һ үү ҕ . .. , үү , ҕ ҥ ҥ - үһ ү ү. ҕ ҥ . ҕ ҥ .

ҥһ-   ҥ


ҥ .. ҥ ҕ. ҥ һ . .. , .. , .. ҥ . ҕ ҥ һ ҕ һ өөүү . .. ҥ һ өө өөө . ҥ ҥһ һ . ҥ һ ү . .. ҥ үүө өөү һ.

.. ҥ , , ҥ ҕ, ҥһ һ .. , .. , .. , , . һ .. -үү .. - ҥ ҥһ һ һ һ һ ҕ ҕ.

ҥһ-   ҥ


үү ҕ ҥ өү һ .. . ҥ һ : ҥ , - , ҥ һ . үү ҕ - һ һ, - . . .. - үү ҕ ҥ һ ҥ өүө ө.

:
,
ҕ,
ҥ,
өҥүө үү,
ҕ... (.11)
үү :

һ ,

һ ҕ,

һ,
өҥүө
үү үү үү,

ҕ. (.7)

өөү , ҥ ү һ .

ҥ һ , үү һ һ һ үү - - - һ . , һ , һ ҥ .

һҥҥ үү ҕ ҥһ һ һ үһ һ.
:
Ү () ҕ ҥ
һ ,
һ
ҥ ,

өү
һ
ҥ ҥ ... (.11)
үү :
Ү
ҕ һ ,
үө ҥ
ҥ ,

өү
һ
ҥ ҥ

һ ҥ, үү, . , , һ ҥһ ҥһ, һ өөө. үү ҥ үһ, -өһү һ.

ҥҕ . ҥһ - һ ү. һ үү һ өөүөҕүҥ.
:

ҕ ,

үҕ ,
үөһү
өһөөө өүөүү,
үөһүү
һ ,
ҕ
һ
үһү. (.12)
үү :

ҕ ,
үөһү
өһөөө өүөүү,
үөһү
һ ,
ҕ

үү үү үүө
Үү-үө .

ҥ , һ үү өөү . үү - : , ҥ һ ө. үү ҥ ҥ ҥһ ҕ . ҥ - үһ , һ һ һ.

үү ҥ ҥ һ , -өһү, -үһүүү , һ ҕ ү һ ҕ. ҕ .
ҕ үөһү
үүү
өө
ҕ

өө ...(.8)

ҥ , ҥһ һ һ. , ҥһ һ , үү .
ҕ ,
һҕ ,
һ ҕ. (.15)

һ һ үө ҥ . үү ҥ ө.
ҥ,
,
,
.ҥ һ ҥһ , һ , үүү өө, үһ үү ҥ ҕ .

, ҥ үү ҥ . ҥ - һ . ҥ өө . ҥ - үһ үө, , - үһ өүө ө.

ҥһ-   ҥ


ҕ һ . һ үү ҥһ өө-өүү һ. һҥҥ үҥҥ ҥһ һ . ҥ үү үһү . , ҕ һ , һ ҥһ һ.

ҥҥ .. ҥ һ өөҕү . .. үү ҥ ҕ һ ҕ .

ҥһ 1938 1940 , өһүө ҕ ҥ ҥ һ ҕ . .. ҥ һ.

ҥ , ҥһ һ. һ, , ҥ, ҥһ, - . , өһүө ҥҕ һ .
Өүү-үүү үү
үөү,
ҥ- һ
,
Үү
Өөһөү
Үҥүү- үө,

һ-һ
,
һ һ һ,
һ үүүүү ,
һ
. (.110), , һ - өү ҕ . -үһүүү һ үүү ө. .. һ - ө. ү - һҥҥ өүө ө.

һ

ҕ ,-
һ
ҕ ,
ҕ һ ҕ
һ,
ҕ ,
ҕ .
үө ү
өүө өө һ . (.15)өөү , , өөү һ ҥ үһү үө ҕ ҕ үөһ һ. ҥһ һ ҥ үү , , ҕ үөү һ, өө , ө.

ҥ - ҥһ . ҥ үү , ҥ , ҕ үү, ҕ ҥ, ү һ өүүү үү , өөөүүү һ өөү- . ҥ - үү ҕ. ҕ, - ҥ , ҥҕ . үү - , . ҥ һ, ү үөүүү һ һ үү .

, өһүө ҥ ү ҥ, үһү үүө Үүҥ Үү, һ ҕ, ҕ , һ үһү , ҥҕ . ҥһ үө- өөө, ҥ ҥҕ өһө . ҥһ ү . ҥһ ү ,ҥ , һ, һ, -өөү һ өө.

, .. , үү , ҥ ҥ өүө ө.

ҥҕ ҥҥ . ү өөөөү ҥҥ . Үү ҥ үү ҥ , - һ үүүү .

ҥ үөһ үһ, үөһ үү өө ҥҥ өө . Ү һ ҕ өө . һ ҥ һ һ һ. үүҥ ҥһ һ үһү , үүҥ өө . ҥ ҕ ҕ ө. ҥ һ ҕ, һ һ ҥ ү үһү үөүү . .. ҥ, ҕ .. - үһ ү һ .

ҥ үү үөһ өө ҕ ҥҥ Үүҥ үһ .
өө һҥ
өҕүҕ
ҥҥ
һ ,
ҥҥ
ҥ,
Ү
Үүҥ . (.294)

өөү , Үүҥ -ҕ һ . ҥҕ Үүҥ ҕ ҥ үүһү өө . һ һ, ө- һ Үүҥ үһ.

ҕ
һ өүү
,

,

. (.296)

ҥ ҥҕ Үүҥ (Үүҥ ) үү һ . , ҥ , ҕһ һ , өү һ ү өө . Үүҥ ҥҥ үҥүү-үүү, ҥ, өүүү ҕ ҥ . ҥ һ һ ҥ өө. ү , ҥ һ үө. ҥ ҕ, ҥ һ һ.

ҥһ ҥ һ ҥ ү . , ҥһ .. Үө , .. - ҥ - өөөөү - -ҥ ҥҥ үҥ .

ҥ ҥ үү ҕ. , өөҥ ҥһ ү ҕ .

үү , үү ҕ, ҕ ҥ ү, - үһ ҕ, , ү ҕ . .. ҥ һ ҥ , - өү һ ү , ү , - .


. , .


ҥ h

ҥ ү
ҥһ ?
: 22.10.2010
:  offline
: 10
: 1361
 23 2011 - 15:26 #1 

, +5 wink , sad

0
[]

Ibnzenna


: 30.01.2010
:  offline
: 10
: 1478
 23 2011 - 23:15 #2 


+1

0
[]